News (Swedish only)

 

Investeringsmöte med Connect Sverige

Nyblivna ägare samt intresserade investerare hälsas välkomna till ett investerarmöte på Grant Thornton i Uppsala på onsdag den 18:e mars kl 10.00. Mer information och anmälan finns här. Efter presentationerna blir det lunch och mingel där du får möjlighet att höra mera om företagets nya verksamhetsområde inom generatorer. Välkomna!
Posted on

Generatortillverkning förbereds

I samband med att LEV AB fick uppdraget att utveckla generatorn till Climeon, tecknades även ett sk Right of First Refusal på framtida tillverkning av hela eller delar till denna. Vi förebereder nu för småskalig tillverkning av kundanpassade högvarvsgeneratorer avsedda att kunna användas både med och utan magnetlager.
Posted on

Avtal med Climeon

LEV AB har skrivit avtal med Climeon om utveckling av en ny högvarvsgenerator till bolagets produkt Ocean 100. Ocean 100 är en produkt som omvandlar lågvärdig värme,  spillvärme, till elektricitet. En av kunderna är Viking Line som kommer att installera systemet på Viking Grace.

Nyemissionen förlängd till 22 dec

Den pågående nyemissionen är förlängd till den 22:a december. För teckningslista och mer info läs här.

Aktiesparklubb bildas.

En aktiesparklubb håller på att bildas via Aktieinvest av ett antal privatpersoner för att kunna dela på en eller några få poster i den pågående nyemissionen. Intresserade kan vända sig till Sture Söderberg, tel 070-3733073. E-post sturesoderberg@yahoo.se  

Private Placement, Dec 1 – Dec 17

LEV AB välkomnar upp till 10 nya investerare i en pågående nyemission. Kapitalet kommer att användas till att medfinansiera en pilotanläggning inom vattenkraft. Teckningstiden sträcker sig tom 17:e december. LEV AB welcomes up to 10 new investors in an angoing Stock Offer. The capital is required to co-finance a hydro power pilot station. Deadline for […]
Posted on

LEV AB Bildas

Lembke Elektromekaniska Verkstad LEV AB bildas 2010-08-06 med affärsidén att “utveckla, tillverka och marknadsföra oljefria och energibesparande magnetlager åt verkstadsindustrin”.
Posted on