News (Swedish only)

Återköp av aktier

Återköp av aktier

På ordinarie bolagsstämma 2016 beslutades att inte fullfölja nyemissionen. Tecknat och inbetalt kapital betalades tillbaka. Även dåvarande aktieägare erbjöds återköp av samtliga aktier till emissionskurs, men avböjde erbjudandet.

Beslutet togs efter önskemål från de nya investerarna efter att det framkommit att en ur vår dåvarande styrelse tillsammans med Uppsala Universitet och ett par forskare startat ett konkurrerande bolag med inriktning mot magnetlager till vattenkraft.

Detta ledde till en omedelbar kris, och framtiden för vårt eget stora magnetlager till vattenkraftverk är nu osäker. Vårt lager bygger på ett mer avancerat koncept som har lättare att möta de nya krav som kraftverken ställs inför i och med den pågående omställningen till förnybar el.

Till följd av konkurrensen valde vi därför att tillsvidare fokusera på mindre elgeneratorer, sk turbogeneratorer och även tillhörande pumpmotorer. Satsningen slog väl ut och preliminära siffrorna för 2016 visar på försäljningsrekord. Vår kompetens inom magnetteknik gör att vi kan erbjuda unika produkter med högre verkningsgrad och lägre energiförluster än många andra leverantörer. Vår största kund, Climeon, har nu slagit det ena världsrakordet efter det andra i energieffektivitet. Sammantaget hoppas vi därför att kvarvarande aktieägare ska få en bra värdetillväxt på sikt.

Någon ytterligare emission är inte inplanerad.

 

 

Posted on