News (Swedish only)

Precisionsmagneter

Precisionsmagneter

För att säkerställa kvaliteten på magneterna till våra produkter har LEV under året investerat i egna trådgnist- och slipmaskiner. Tack vare ett samarbete med den tyska leverantören Vacuumschmelze har vi möjlighet att köpa ut de bästa råvarorna ur deras produktion och kan vidareförädla dem i Sverige. Magneterna är främst avsedda för vår egen produktionen, men inledningsvis kommer vi att ha viss överkapacitet och kan då även sälja  kundanpassade magneter till forskningsinstitutioner med mycket höga krav på magnetfältet.

Posted on