News (Swedish only)

Generatortillverkning förbereds

Generatortillverkning förbereds

I samband med att LEV AB fick uppdraget att utveckla generatorn till Climeon, tecknades även ett sk Right of First Refusal på framtida tillverkning av hela eller delar till denna.

Vi förebereder nu för småskalig tillverkning av kundanpassade högvarvsgeneratorer avsedda att kunna användas både med och utan magnetlager.

Posted on