News (Swedish only)

Avtal med Climeon

Avtal med Climeon

LEV AB har skrivit avtal med Climeon om utveckling av en ny högvarvsgenerator till bolagets produkt Ocean 100. Ocean 100 är en produkt som omvandlar lågvärdig värme,  spillvärme, till elektricitet. En av kunderna är Viking Line som kommer att installera systemet på Viking Grace.