News (Swedish only)

Aktiesparklubb bildas.

Aktiesparklubb bildas.

En aktiesparklubb håller på att bildas via Aktieinvest av ett antal privatpersoner för att kunna dela på en eller några få poster i den pågående nyemissionen. Intresserade kan vända sig till Sture Söderberg, tel 070-3733073. E-post sturesoderberg@yahoo.se