News (Swedish only)

Private Placement, Dec 1 – Dec 17

Private Placement, Dec 1 – Dec 17

LEV AB välkomnar upp till 10 nya investerare i en pågående nyemission. Kapitalet kommer att användas till att medfinansiera en pilotanläggning inom vattenkraft. Teckningstiden sträcker sig tom 17:e december.

LEV AB welcomes up to 10 new investors in an angoing Stock Offer. The capital is required to co-finance a hydro power pilot station. Deadline for application is December. 17.

Posted on