Uncategorized

Enabling a sustainable energy system

Enabling a sustainable energy system

Capture 2 (600x300)The introduction of large scale wind power in the electric grid requires new solutions for existing hydro-power plants. Maintained reliability financed by expected energy savings are economic driving factors governing the use of magnetic bearings. The picture shows the assembly of a magnetic bearing for a hydro-power test plant.

Introduktionen av storskalig vindkraft i  elnätetet kräver nya lösningar för de befintliga vattenkraftverken. Bibehållen driftsäkerhet finansierad av förväntade energibesparingar är ekonomiska drivkrafter som talar för magnetlager. Bilden visar monteringen av ett magnetlager till en testanläggning för vattenkraft.

 

Posted on
Posted in Uncategorized